Kniha návštev

Dátum: 10.04.2017

Vložil: tamar stern

Titulok: pozehnane manzelstvo???

toto som ja nasla, je to tak??? to sa neda brat nalachko, tam pisu, iba take pozehnane manzelstvo je bohom uznane
https://www.facebook.com/federacia.rodin/posts/1288982644528859

Odpovedať

—————

Dátum: 10.04.2017

Vložil: tamar stern

Titulok: pozehnane manzelstvo???

toto som ja nasla, je to tak??? to sa neda brat nalachko, tam pisu, iba take pozehnane manzelstvo je bohom uznane
https://www.facebook.com/federacia.rodin/posts/1288982644528859

Odpovedať

—————

Dátum: 10.04.2017

Vložil: tamar stern

Titulok: pozehnane manzelstvo???

toto som ja nasla, je to tak??? to sa neda brat nalachko, tam pisu, iba take pozehnane manzelstvo je bohom uznane
https://www.facebook.com/federacia.rodin/posts/1288982644528859

Odpovedať

—————

Dátum: 10.04.2017

Vložil: tamar stern

Titulok: pozehnane manzelstvo???

toto som ja nasla, je to tak??? to sa neda brat nalachko, tam pisu, iba take pozehnane manzelstvo je bohom uznane
https://www.facebook.com/federacia.rodin/posts/1288982644528859

Odpovedať

—————

Dátum: 26.10.2016

Vložil: Milan

Titulok: články

Články sú jasne a zrozumiteľné, podložené Bibliou a históriou čo je nepopierateľné.
Prosím o ďalšie témy.

Ďakujem.

Odpovedať

—————

Dátum: 12.10.2016

Vložil: Peter T

Titulok: Otec Protón je vlastne Atóm

Tento príspevok píšem ako vyjadrenie môjho vzťahu s Ježišom Kristom a nebeským Otcom skrze Svätého Ducha.
Môj objav v Biblii je tento:
- najprv krátky úvod, potom myšlienka...
1) meno Jehovah (JHVH) je meno Boha Abraháma, Izáka a Jákoba. To je ten živý Boh, ktorého prišiel zjaviť Ježiš Kristus nám ľuďom.
2) meno Jehoshua je v Hebrejčine meno Ježiša Krista a znamená - Jehovah je spása (záchrana)
3) Jehoshua je zapísané v hebrejčine ako JHVShA
Čiže má rovnaký základ ako JHVH.
A teraz myšlienka, t.j. môj objav:
Ježiš svojim menom hovorí:
My - živý Boh - JHVH - sme pre teba človek, skutočná záchrana (Skutky 4,12)
Pretože meno JHVH je meno Boha stvoriteľa.
Tí z vás, ktorí hľadajú, všimnite si v evanjeliách, že v Ježišovej službe bol s Ježišom vždy prítomný nebeský Otec a Duch Boží. Všade pracovali v trojici. Jánovo evanjelium je toho najlepším príkladom.
A teraz to najpodstatnejšie - Boh je láska, ...
Jedna osoba nemôže vytvoriť lásku - jedna osoba vytvorí iba sebalásku, t.j. egoizmus. Lucifer ako jedna osoba (boh) vytvoril ...
Boh však vytvoril lásku, ktorá je založená na slobode.
Minimálny počet osôb na ich prejav slobodnej lásky sú tri osoby.
Ani dve osoby nestačia, môžu sa mať radi, avšak neboli by slobodné.
Preto ani manželia nie sú slobodní v láske, ak nepozvú do vzťahu svojho stvoriteľa a záchrancu - Ježiša Krista.
Človek (aj príroda) nesú pečať svojho Stvoriteľa - JHVH:
- aminokyseliny v DNA človeka sú kódované slovami o dĺžke 3 písmen
- biele krvinky človeka (leukocity) sa podľa funkcie a morfológie rozdeľujú do 3 skupín: granulocyty, monocyty a lymfocyty
- ľudská rodina - to sú najmenej 3 - otec, matka, dieťa
- atómy chemických prvkov (hmota) sú zložené z 3 častí - protón, neutrón a elektrón
P.S. najmenší počet nôh na stoličke, aby bola stabilná je ... 3
:-)
Takže myšlienka popierania trojjedinosti Boha bude vytvárať (zapríčiňovať) v človeku nestabilitu v jeho vzťahu k Bohu a tým aj vo vzťahu k svojmu blížnemu.
Takže to zhrniem: meno JHVH (Jehovah) je meno trojjediného Boha. Niečo ako právnická osoba v podnikaní, zložená z 3 rovnocenných členov. Alebo ako atóm pozostávajúci z 3 častí.
Fungujú ako JEDEN celok. Vždy a všade. Vždy a všade. Vždy a všade.
Pričom jeden z troch členov sa dobrovoľne stal človekom. Prišiel na našu zem a jeho meno - Jehoshua nám má oznámiť, že my - Boh Jehovah sme pre teba človek skutočná záchrana.
To len my ľudia vo svojej stratenosti sa snažíme oddelene vnímať Boha Otca, Syna a Ducha Svätého - a potom, keď sa nám to prieči tak vyhlasujeme, že Atóm je JEDEN. A že otec Protón je vlastne ten Atóm a syn Elektrón je niečo menej než Atóm. A Neutrón vlastne nieje časť Atómu, ale iba jeho prejavom ...
turansky.p@gmail.com

Odpovedať

—————

Dátum: 18.10.2016

Vložil: Ludwig

Titulok: Re:Otec Protón je vlastne Atóm

Trojjedinosť je popretím samotného Božieho slova, ktoré jasne rozlišuje medzi Jediným Bohom a Jeho Pomazaným, Ježišom Kristom. Je správne radšej lipnúť na dogme vytvorenej vo 4.storočí, ako počúvať Božie slovo? Prvý kresťania, ktorý prijali vieru z kázania apoštolov, nemohli na základe ich svedectva veriť, že ježiš je Bohom samotným. Všimnite si v Skutkoch apoštolov čo ohlasoval Peter v Jeruzalemskom chráme. Ohlasoval že Boh Abraháma, Izáka a Jakuba nám vzbudil svojho služobníka Ježiša, vzkriesil ho z mŕtvych a ustanovil za našeho pána a Mesiáša. Vžite sa do toho čomu uverili tý ktorý Petra počúvali. Je nemožné aby ich tieto slová apoštola viedli k viere že ježiš je Boh, ale viedli ich k poznaniu, že Ježiš je Mesiášom, služobníkom a synom Boha Izraela. Podobne v Pavlovom kázaní v aeropágu vidíme že Boha stotožńoval nie z trojicou, ale iba s tým, kto bude súdiť svet skrze muža ktorého na to ustanovil a vzkriesil ho z mŕtvych. Teda Pavol hlásal že jediným Bohom je ten, kto Krista ustanovil za sudcu, nie Kristus samotný. A najväčšie svedectvo je svedectvom samotného Ježiša. On sa nikdy nenazval Bohom, naopak vyznával že Bohom je Jeho otec, nik iný. Nebudem to viac rozpisovať, pretože túto tému lepšie rozoberajú články na týchto stránkach.

Odpovedať

—————

Dátum: 11.07.2016

Vložil: Realtoltek Dzehenuti

Titulok: Vzývanie

Článek, je super. Díky němu jsem pochopil jeden z mých největších zážitků s Bohem.

Odpovedať

—————

Dátum: 24.01.2016

Vložil: Pavel

Titulok: članok ,je Ježis jeden z anjelov...

Si krivy vykladač pisma ,možno posadnuty Diablom,je cele čo Ti poviem k Tvojej praci,radšej sa chod kajat a poprosit o odpustenie..a Prečitaj si z Písma List HEBREJOM,kde je odpoved na moje slova.......

Odpovedať

—————

Dátum: 04.02.2016

Vložil: Ľudovít

Titulok: Re:članok ,je Ježis jeden z anjelov...

Ani ja sa nestotožnujem s názorom že Ježiš Kristus je totožný s archanjelom Michaelom, ale rozhodne nesúhlasím s učením o trojici ktoré je podľa mňa v rozpore s tým čo učí Biblia, v rozpore s Kristovými slovami že Jeho Otec je Jedinný pravý Boh. Ak nesúhlasíš s obsahom článku o tom že Ježiš je anjelom, mal by si uviesť dôvody z Písma, nie len napísať že autor článku je prekrúcač Biblie. To hovorili aj farizeji o Kristových učenníkoch že hovoria proti Zákonu a že sa rúhajú a mali snáď pravdu?

Odpovedať

—————